Cirkev adventistov siedmeho dňa,kazateĺská stanica